Dva základní přístupy

Obecně se každé skleněné zábradlí vždy řeší buď jako samonosné, nebo kombinované s úchyty. Mezi těmito úchyty jsou plochy jednotlivých tabulí v příslušném tvaru a velikosti, které jsou pro daný prostor a požadavky konkrétného uživatele třeba. A záleží zase jen na uživateli, jakou kombinaci si zvolí. Lze použít velice oblíbenou nerezovou ocel, ale není tak řídkým jevem ani použití dřeva, nebo jiných materiálů.

Samonosné versus kombinované

Samonosné konstrukce jsou ve své podstatě jen potřebně velké a tvarované tabule, které se osadí do držáků, nejčastěji upevněných v podlaze (respektive ve schodišťových stupních). Může to být zapuštěním přímo do spáry v podlaze, nebo zasunutím do plechových podest. Další možností je terčové uchycení, či kotvení do zdi na začátku a konci schodiště. Kombinované konstrukce mají naproti tomu výhodu, že svými nosnými prvky člení celou délku schodiště a samy nesou všechny použité tabule.

Ohodnoťte příspěvek
Posted on by
Tagged : •

Categories :Nezařazené